nav1
Om oss
Om skriverlauget


En skribents hverdag:
Mange skribenter bruker mye tid på å  håndtere alle bestillinger som kommer inn på deres side. Det er mye oppfølging i hektiske perioder og håndtering av betainger i etterkant krever mye jobb.
Dette hører med når man selger personlige sanger og taler, men kan det håndteres enklere?

Hvordan forenkle hverdagen:
Flere skribenter snakket om dette problemet og kom opp med ideen om å lage en database som kunne håndtere bestillinger og oppfølging enklere.
En løsning ble utarbeidet og denne websiden ble opprettet.
Dette ble da fødselen på Skriverlauget.no

Her kan skribenter få ta del i et automatiske bestillingssystem som følger opp kunden gjennom hele prosessen fra bestilling til betaling.

Bestillingene skjer fortsatt fra skribenten sin nettside, forskjellen er at skribenten får et godt gjennomarbeidet system å forholde seg til.

Riktig fokus:
Ved å benytte seg av dette hjelpeverktøyet kan du nå konsentrere deg om det som er viktigst. Nemlig å skrive sanger eller taler.
Dine kunder vil også få god profesjonell oppfølging/tilbakemelding gjennom hele prosessen.

Produkt:
Du kan lese alt om hvordan det fungerer fra a til å i menyen på venstre side under produkter.

Konfidensielt:
Dine bestillinger håndteres konfidensielt og ingen andre har innsyn til din informasjon.

Bottom